מי פה הולך....

אם מישהו הולך לפי רבינו תם, אז...

רק לגבי צאת השבת, חס וחלילה לא לנהוג לפי רבינו תם בענין כניסת השבת. בזמנו בא לביקור בארץ האדמור מסטמאר זיע"א, וביקר בבני ברק, והוא נוהג לפי רבינו תם. מספרים שנסע ברכבו אחרי כניסת השבת שלנו, אולם כמובן לפני כניסת השבת של רבינו תם ו... הבני ברקים לא התביישו לרגום את רכבו באבנים.
 
למעלה