מי מכניס מאורשים/סים?

נוד-ניק

New member
מאורשים: המודייע

מאורשים: חיים יוסף רייס ב"ר אברהם זאב הי"ו ישיבת 'נועם התורה' רמות – ירושלים-----------שרה דז'דק ב"ר שרגא הי"ו פתח תקוה. מנחם המבורגר ב"ר מאיר הי"ו ישבת בית רא"ם גור קרית הרצוג בני ברק---------------צפורה רבקה פרדימן ב"ר שאול הי"ו ערד. אברהם ויינשטיין ב"ר חיים לייב היו ישיבת בית אברהם סלונים גבעת שאול י-ם------------------רחל וילהלם ב"ר ברוך הי"ו סמינר הישן רמת שלמה י-ם. שמואל אריה לייב סיימון ב"ר אברהם דוד הי"ו ישיתב גבוההה מאור ישראל ב"ב, בני ברק---------שושנה רייזל רובינשטיין ב"ר אביגדור הי"ו חיפה.
 
למעלה