מי מכניס מאורסים?

מאורסים ליום שני, י שבט ..

יתד נאמן: אליהו אליעזר אהרן בן הרב משה שליט"א ישיבת גרודנא ב"י – מיר – פרידמן, ירושלים------------יוכבד קוק בת הרב בן ציון שליט"א מנחת יצחק ירושלים. שלמה שיאון בן הר"ר נריה שליט"א ישיבת בית מתתיהו זכרון יעקב--------------אתי כהן בת הר"ר חיים דב שליט"א סמינר הרב וולף בני ברק. אלחנן פנחסי נ"י בן הרב לוי שליט"א ישיבת נחלת שלמה בני ברק------------גולדי ברדוגו תחי' בת הרב שלמה שליט"א סמינר עטרת רחל בני ברק. ישראל קורנבלום ב"ר יהודה בנימין הי"ו חכמה ודעת – רחובות, ישיבת רמת השרון בני ברק--------------יוכבד רוטמן ב"ר יהושע הי"ו סמינר הרב מאיר אופקים. אברהם ניסים טולידנו ב"ר שלום ישיבת פוניבז' , הר נוף – ירושלים--------------שרית איטח ב"ר יהודה סמינר החדש ס. המורחבת ירושלים. אחיה סגל ב"ר יוסף ישיבת חברון כנסת ישראל חיפה-------------------מיכל סטולר ב"ר חיים סמינר אופקים נתניה. בנימין צבי בירנבוים ישיבת חברון – גבעת מרדכי פלטבוש – ניו יורק-----------גילי וינשטוק סמינר אפיקי דעת רמות – ירושלים. המודיע: חיים מאיר הורביץ ישיבת פוניבז' בני ברק-------------------חדוה וינברג בני ברק. יעקב ירוחם קופיק ב"ר בנימין הי"ו ישיבת 'עמלה של תורה' ירושלים-----------------חיה געטר ב"ר משה הי"ו לונדון יצ"ו. יוסף הלוי פשיטיק ב"ר מרדכי צבי הי"ו ישיבת לב שמחה גור – ערד , בני ברק----------בת שבע בקר ב"ר יעקב הי"ו סמינר גור – י-ם רמות – ירושלים. אברהם יצחק בורשטיין בהר"ר נתן נפתלי שליט"א ישיבת ברסלב – בני ברק, ירושלים------------נחמי רייס בהר"ר גדליה שליט"א סמינר בית יעקב הישן ירושלים.
 
למעלה