מי מכיר מי יודע ?

מי מכיר מי יודע ?../images/Emo79.gif

נתבקשתי ע"י גולש לאתר עבורו שיר, שאיננו מוכר לי. להלן הבקשה שלו : "...אודה לך אם תוכל לאתר הקלטה של שיר ישן מרומניה, שאימי הייתה שרה ויש לי את מרבית המילים ואני גם זוכר את המנגינה: וו ביסטו שיינער דוויד מאיינער, וו ביסטו אצינט..." לכל מי, שיש לו מידע כלשהו, שם השיר מלים, מבצע, או ביצוע קולי. אנא יואיל להעלות אותם לפורום.
 
המשך...

בהמשך לפניה שלי לפורום, שלח לי הגולש, את המלים שהוא זוכר, מן השיר האמור : קטע משיר שאמי ז"ל היתה שרה. וי ביסט דו שיינער דוויד מיינער וי ביסט דו, וי ביסט דו א צינד? אזוי פיל צייט פון מיר אויס צופיילען צו מיר איין בריעב נישט שרייבען זוג די אליין צי עס בעדארף אזוי צו זיין? אוי ניי, ניי, איך הוב דיך נישט פארגעסען …………………………… די לבנה אונד שטערן איך וויל אייך פארשווערען (X2) אויף דעם ווייטעסטען לאנד זענט איהר בעקאנט צי האָט איר בעגייגענט מיין דוויד'ל דאָרט? ………………………………….. די פייגאליך זיי מאכן די פליגיילעך אוף, זינגענדיק, פלייענדיק זיי העכערן ארויף: וואס טויג אייך דוס פרייגען וואס קימט אייך ארויס? מיר זענען קיין מענטשען נישט מיר זאג מיר נישט אויס. = מקווה שיימצא כאן מי שמזהה.
 
למעלה