מי יודע איך לסדר

יקיצונ

New member
מי יודע איך לסדר

את המועדפים, כך שהם יוצגו באקספלורר לפי א"ב או בסדר אחר. כיום הם מסודרים על פי סדר רישומם ותיקיות ופריטים ללא תיקייה מעורבבים זה בזה
 
למעלה