מי זה הנגיף ההומו הזה ?!- הומו-קרון...אומו-קרון...

אביב 2019

Well-known member
מי זה הנגיף ההומו הזה....הומו-קרון...אומו-קרון...?

ישנו כלל מרגיע אצל הוירוסים-
יותר מדבק-פחות הורג.

אם נגיף האומיקרון הוא מדבק פי כמה,בהתאמה הוא הורג הרבה פחות.##

מחשבה אופטימית-אולי וירוס האומיקרון ידחה את שאר בני משפחת קורונה.ויהווה
ואריינט נוח למחלה.
כמו שנגיף האבעבועות רוח,הדיח את הנגיף המסוכן של אבעבועות שחורות.##
לדעתי האישית-
היה וירוס קורונה הישן שהיה סוג של הצטננות חורף.
קיבלנו את קורונה החדש,שהוא מגיפה עולמית.
עכשיו נקבל את שלב הביניים-אומיקרון.##


אם נגיף האומיקרון יגרום לתמותה של 1 ל50 אלף....ניצחנו את המחלה.
 
למעלה