מישהי ניסתה את הבושם של ללין?

I Was Hoping

New member
איזה מהם? יש בכל מיני ריחות...

לי יש את זה מהסידרה לתינוקות ואני אוהבת אותו מאוד לבית אחרי מקלחת.
 
למעלה