מישהו יכול להגיד לי מהי ההגדרה

צליל בר

New member
מישהו יכול להגיד לי מהי ההגדרה

של אונס?, אני רושמת עצומה שאני תיכננתי אותה לפני שנה ורק עכשיו אני מנסה להוציא אותה לאור, בכל מקרה מי שיוכל לעזור לי אז תודה :)
 
הגדרה...

"כפיה,הכרח,מעשה שנעשה לאדם בעל כרחו...תקיפת אשה ובעילתה בעל-כרחה" {מילון אבן שושן} +קישור-אונס
 
אונס

גם נגיעה שלא ברצון נקראת אונס ולא רק לאישה בימינו גם בנים וגברים נתקפים מינים
 

שמיים12

New member
זה לא נכון

אונס מבחינה משפטית זה רק חדירה של איבר מין או חפץ. נגיעה שלא בהסכמה זה מעשה מגונה.
 

יום.

New member
או

אונס: החדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לאיבר מינה של איש, ללא הסכמתה החופשית. הסכמה חופשית הסכמה למעשה מיני, שהחוק מקבל אותה כתקפה; הסכמה שאיננה ניתנת על רקע של גיל צעיר מדי, חולי נפשי, פיגור, רמיה, חוסר הכרה, יחסי תלות או מרות או יחסים מיוחדים אחרים עם התוקף. מעשה סדום על פי החוק - החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם (גבר או אשה,ילד או ילדה), או החדרת איבר מין לפיו של אדם, או החדרת חפץ לפי הטבעת של אדם. לשון החוק סעיף 345- אינוס הבועל אישה- (1)שלא בהסכמתה החופשית; (2)בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; (3) כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבעה עשרה שנים, אף בהסכמתה; או (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; (5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית; כל האונס אישה לפי הסעיפים לעיל דינו מאסר 16 שנים. כל האונס אישה לפי הסעיפים האלו דינו מאסר 20 שנה. (1)בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1),(2), (4) או (5); (כלומר מה שכתוב למעלה) (2) באיום בנשק חם או קר; (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; (4) תוך התעללות באישה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. "בועל"-המחדיר איבר מאיבי הגוף או חפץ לאיבר המין של אישה. 347-מעשה סדום (א1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עש/רה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו - מאסר חמש שנים. (א1.1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו - מאסר שלוש שנים. (א2) לעניין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי. (ב) העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחויבים, דינו כדין אונס. (ג) לעניין סימן זה, "מעשה סדום" - החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם. כל הכתוב נלקח (ונערך) מתוך אתר "מקום" האגף המשפטי. את יכולה לספר לנו על מה העצומה?
 

צליל בר

New member
וואי תודה :)

אממ אני אעלה אותה לפה כשאני אסיים לכתוב אותה, היא בתהליכים
 

סוזן מ

New member
וואי תודה לך על האינפורמציה מאוד

שימושי עכשיו אני יודעת מה זה אומר על פי החוק ומה העונשים תודה לא הייתי מוצאת את זה בעצמי THANKS
 

Michallllllllll

New member
אם הוא הכניס אצבע זה נקרא שהוא אנס

בניגוד לרצונה וגם נישק אותה ואיים עליה ונגע בה,אז זה לא נקרא נסיון לאונס,כי אין לי מושג ואין לי את מי לשאול.. רק בגלל האצב זה אונס,כי זה חדירה? בבקשה תעני לי אני צריכה לדעת.
 

שמיים12

New member
כן

אבל שוב,זה מונח משפטי... זה לא אומר שהכאב והאשמה העצמית פחות חזקים
 
למעלה