מישהו יודע עם נשאר כרטיסים ל28.8?

m a t a n 9

New member
אולי תתקשר למשרד הכרטיסים ביום

ראשון ותשאל? 03-4065000 אם אני לא טועה
 
ככה

תראה אני ממש נגד הפליה אז...תגיד לי אתה מטומטם?!?!?! טלפון? מכיר? תתקשר למשרד כרטיסים מה אנחנו נראים לך?!?!
לך ואל תחזור!!!
 
הייתי מתקשר קודם אבל היום המשרד כרט

כרטיסים סגור פשוט ולא יענו לי חשבתי מישהו פה ידע
 
למעלה