מישהו יודע את פירושי המילה "שורש"

8-AN

New member
מישהו יודע את פירושי המילה "שורש"

בספר הושע פ' י"ד פס" 6-7 איוב כ"ח פס' 9 משלי י"ב פס' 3 ירמיה י"ב פס' 1-2 ישעיה ל"ז פס' 31 ??? אני לא מבין כלום.......
 

פייקו

New member
ובכן..הרי לך../images/Emo63.gif

ויך שרשיו - יבש שורשם.. הושע מנבא ואומר..לפני כן נקדים ונאמר.. שהקב"ה אומר שובו בנים שובבים כי כשלת בעוונך..אתם עם ישראל שנכשלתם על ידי המכשילים ולא שחטאתם במרי ומרד..אשר בך ירוחם יתום מצד חסדיו של הקדוש ברוך..כי שבת מעוונותיך.. לכן אהיה כטל לישראל ויפרח כשושנה..המלבי"ם מסביר ואומר כי ישנה שושנה הנקראת שושנת יריחו שאינה נשרשת בקרקע והיא הרוח נושאה דרך מדבריות וארצות רחוקות ומתלחלחת היא מהטל ופורחת וגדלה בהוד והדר - והוא המשל לישראל המטוטלים בגלות ממקום למקום והקדוש ברוך הוא להם הוא כטל שאף שכינה ירדה עמם לגלות - וזאת על אף שבתחילה היו כארזי הלבנון כידוע שהם מושרשים חזק באדמה ובכל זאת הכה אותם ועקר אותם מארצם כמו ליבש את שורשי הלבנון זה מה שהוא אומר "ויך שורשיו כלבנון".. לגבי ,שורש" באיוב - אי אפשר להתייחס לשורש בלא להתייחס לפרק עצמו שהשורש הוא חלק בלתי נפרד ממנו.. איוב מדבר בפרק זה על כל הדברים הנסתרים והנעלמים מעיני האדם אך הם גם יקרים כגון כל סוגי המתכיות וכמה תחבולות ועמל שהאדם עומל על מנת למצוא את האוצרות היקרים - הוא שאומר..כי יש לכסף מוצא וכן לזהב המזקקים אותו מהמים - והברזל מהעפר ועל מנת למצוא את הנחשת יתיכו את האבן - ומשם הוא מדבר על הכלים שבו אפשר לחפש את האוצרות היקרים אם זה על ידי מגנט או על ידי הטיית המים או כמו שאנו מכירים את מחפשי הזהב ..וכן על ידי התפרצות הרי געש שמשם האדמה מצמיחה לנו את "לחמה" מהמתכות ..או שהופכים את ההר על שורשיו על ידי שילוב כלים על ידי מים ( על ידי כבידת המים - נתן אף לעקור הר משורשיו).. משלי ..לפני שאגיב על הפסוק נגע לרגע בפסוק הקודם.. טוב- אדם הטוב יפיק רצון מה' וישתדל שה' יפיק רצונו ואז גם ירצה את מעשהו - אך לעומת זאת איש מזימות ירשיע ..ומהו אדם זומם הוא אדם שמשריש במחשבתו האיך להרע לאדם אחר ...הוא שאומר לאחר מכן "לא יכון אדם ברשע" יכון=כמו (כן- למנורה) בסיס - כי הבסיס הזה אינו מושרש הוי אומר שאינו מחובר למקום הטהור שמשם חוצב האדם ומשם שורשו - כי האדם דומה לעץ במהופך ששורשו למעלה והוא המוח הנטוע בעולם השכל ומשם מקבל את השפע שלו והוא שורש הצדיק והוא בל ימוט והוא יונק מעולם העליון למרות שפעמים נופו וצילו נוטה לצד הרשע אך שורשו מחובר ונטוע במקום טהרה - לא כאותו רשע אשר כנו אינו מחובר אלא לעולם הזה שהוא חומרי והוא נוטה להתמוטט כמו הגוף.. ירמיה...בהקדמה כדרכי אנו קוראים בפרק הקודם כי בני ענתות החליטו להרוג את ירמיה על נבואותיו ואמרו לו כי לא ינבא בשם ה' וירמיהו פרש את דבריו לפני ה' -הן אתה בוחן כליות ולב..ועונה לו ה' - שתבוא פקודתם - ובית המקדש יחרב בגלל שחשבו להרוג את אותו - לכן אמר צדיק אתה ה' - כלומר אם אטען בעבורי מדוע אין דרכי צלחה אני אבין כי אין אדם יודע אם צדיק הוא או רשע ( כי כל אחד בדרכו ומעלתו אמור לעבוד למלך ואין אנו יודעים עד היכן מקומינו) אך שאלה לי אליך אלוקים למה דרך רשעים צלחה - שהרי הרשעים רשעותם גלויה לעיני כל - ואם תאמר ששלוותו אינה פנימית והוא תמיד מלא פחדים וחששות - הלוא שלו כל בוגדי בגד זאת אומרת שיש להםלבוגדים לחששו אף הם מבגידת חבריהם אז למה הרשעים שלוים ואינם חוששים מדין ה' לא יצלחו כעונש? ואם תאמר שבסופה של הדרך הרשע נידון לאבדון או תאמר שבניו ימותו לו (כמו שאמרו בלדד וצופר לאיוב) - הלו עושה הוא פרי שזרם מתקיים בהם ואף הקדוש ברוך מצפה אולי ישובו בתשובה - על זה אומר לו ירמיה הלוא הרשע שמאמין בשורשי האמונה ועונשה עוד ישוב בתשובה אך כאן אתה רחוק מכליותהים שאינך נטוע בהם ולא מאמינים בך ואין כל סיכוי שיחזרו בתשובה. ישעיהו..אנו קוראים לפני כן את נבואת ישעיהו לחזקיהו המלך על הבטחת ה' לסנחריב כי הוא לא יגיע לירושלים ואף לא יוכל שוב לחרף את ה' - פה אנו רואים דימויי של הצמחים לאנשים ולערים - כי בשנתיים הראשונות יהיה קשה להפיק מהאדמה את פריה אך בשנה השלישית תטעו כרמים תזרעו ואף תקצורו וזה הסימן ל-"ישרש יעקב" והשורשים יתווספו למטה ויעשו פרי למעלה היינו יקומו ערים וחומות בצורות.. אקוה שעזרתי לך.. ותודה על ההזדמנות לחזור על החומר ולהחכים שוב ושוב. והכל לפי המלבי"ם.
 

8-AN

New member
עזרת מאוד!

ללא ספק אפילו פירטת מעל ומעבר. אני מודה לך מאוד על התשובה לשאלותיי וגם מעבר לשאלה. שוב, תודה רבה!
 
למעלה