מישהו יודע איזו חברה מציעה מידע

מקורות

בעלי עניין - יתכן ותמצא מבוקשך במערכת מאיה באתר הבורסה של תל אביב. אם לא - לדעתי - תוכל לרכוש המידע בחברת קו מנחה. חשד למחבלים - לא ברור לי מה זה. שער האירו - תמצא באתר בנק ישראל.
 
למעלה