מישהו היה?

אום בר

New member
מישהו היה?

ישיבות ביום שלישי, ד' חשוון תשס"ח, (16/10/2007) סדר היום לוועדת הפנים והגנת הסביבה מליאת הוועדה בשעה 12:00 סדר היום: מחדל מסלולי האופניים בישראל - דיון במסגרת היום הלאומי לבטיחות בדרכים מוזמנים: משרד הפנים, משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון, משרד המדע, התרבות וספורט, המשרד לבטחון פנים, מרכז השלטון המקומי, עמותת אור ירוק, ארגון בטרם, מועדון מכוניות וסיירות בישראל, אוניברסיטת תל-אביב, עיריית תל אביב-יפו, עיריית ת"א, מוזמנים שונים. מס' פרוטוקול: 226
 
למעלה