מירית פיק שכחה ת'תרופות היום...

מירית פיק שכחה ת'תרופות היום...

היא חוזרת על משפט מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, ותכלס לא אומרת כלום!
 
למעלה