מירון: דוכני ההתרמה למאבק בעמנואל

מירון: דוכני ההתרמה למאבק בעמנואל

מירון: דוכני ההתרמה למאבק בעמנואל בוטלו כעת עקב ההצלחה בבית המשפט. נזק רב להשקעת התעמולה.
 
למעלה