מיקוד מתכונת בהיסטוריה- כיתות י"ב

Complecated

New member
מיקוד מתכונת בהיסטוריה- כיתות י"ב

במיקוד, לא המיקוד המפורט שהוכן על ידי צוות המורים להיסטוריה, יש הפנייה לחוברת: "לימודי היסטוריה וידיעת העם והמדינה בשנת הלימודים תשס"ג" יש אפשרות להשיג את החוברת הזו? שכן אין אותה בספריית בית הספר וספריית פבזנר.
 
יש לפנות ישירות לדן שגיב בענין

לא מדובר בחוברת שנמכרת בחנויות או שמצויה בספריות.
 
למעלה