מיפקד האחדות יוצא לדרך.......

פרסטיק

New member
מיפקד האחדות יוצא לדרך.......

בעקבות התעוררות שהחלה בפורום גולשים בכתובת הבאה: https://www.glatnet.net/Index.asp?CategoryID=131 הריני מביא לפניכם את תוצאת הביניים של התעוררות זו: "מיפקד האחדות" לכל בני אברהם יצחק ויעקב בכל אתר שהם הע"י. כלו כל הקיצין, ועדיין לא נושענו. והפירוד, וההתנתקות גדולה, בתוכנו. החסידה, נקרא שמה כך, כיון שעושה היא חסד עם חברותיה, אם כך, למה נימנת היא עם העופות הלא טהורים?, כיון שהחסד שהיא עושה, רק לחברותיה היא עושה, ולא לכלל ! כך מלמדת אותנו התורה הקדושה את רצון הבורא ! אפילו ימצאו חסידים ואנשי מעשה העוסקים בתורה, גדולים, חכמים, נבונים, אלא שרק לחבורתם הנימנים על חצרותיהם הם עושים.... אין זה רצונו יתברך ! אחרי הניפוי והבירור נפה אחר נפה, השתבח זרע ישראל קודש, מאברהם, ליצחק, עד שביעקב מעיד הכתוב, שמיטתו שלימה. מהי שלמות זו? שכל זרעו היה שלם בטהרתו. אנו אחים ואחיות, זרעו השלם של ישראל אבינו ! ועתה בעת הזו, לאחר מסע הדורות המפרך, לאורך הגלויות כולן, הרי ששלמות זו שהגענו אליה, משובחת היא אלפי דרגות מעלה מעלה , ממדרגת ההתחלה ! אשר על כן גדולה התמיהה....היכן היא שלמות זו? ולמה לא באה היא לידי ביטוי במצב הכללי של כולנו? כאשר ברור לעין כל, שמצב אומתינו כביכול בכי רע, ומתדרדר מדחי אל דחי... היכן הוא מקומה של שלימות זו????? שלמות זו , מצויה, אחים ואחיות יקרים, בכל אחד ואחת מאיתנו !!!..... אם כך אין הדבר תלוי אלא בבכל אחד ואחת מאיתנו. שלימות זו לא באה לידי ביטוי כללי.., רק בשל סיבה אחת, שהיא העיכוב הגדול המונע את גאולת ישראל המיוחלת והשלימה! ובשל סיבה זו נמנע, כביכול, מאבינו שבשמים רצונו יתברך לגאול אותנו תיכף ומייד ! לבורא העולם היו בעולמו, ועדיין יש צדיקים שלמים בכל שלמות שהיא, שמשאת נפשם ופועלם וכל חייהם הוקדשו לגאולת ישראל... והנה לא נושענו.....ועדיין תוקף הגלות עז! אם כך מהו רצונו?... מהי האתערותא דלתתא שלה הוא מצפה?... ישנו דבר אחד, מוגדר במדוייק, מפורש, וברור, שבהתרחשותו, נוצרו התנאים למאורע הכביר ביותר בתולדות האנושות כולה !!!! "ויחן שם ישראל כנגד ההר" דרשו חז"ל: ויחנו לא נאמר, אלא ויחן, ללמדך, "שעמדו בלב אחד כאיש אחד". חיפש בורא העולם את ההזדמנות המתאימה להוריד לעולם הזה את תמצית צימצום חכמתו שעליה נאמר אני את נפשי כתבתי ונתתי, את התורה הקדושה ! ורק כאשר התגבשו כולם, וחיברו חלקי השלמות המונחים אצל כל אחד ואחת "ללב אחד כאיש אחד", או אז נגלה, והשפיע לעולם את המפתח לגאולתו, גאולתנו !! ה א ח ד ו ת !!! מאז ועד היום, בכל פעם שהשתמשנו במפתח זה נושענו ישועות גדולות ! והדוגמאות רבות. את זאת מבין היטב הבעל דבר, וחילו, ונושאי כליו, ולכן, עיקר עבודתם בזאת, להשליט פירוד בין זרע קדש ישראל. הדרישה לאחדות הזועקת מ ה ש מ י ם מהדהדת בקולות ההתנתקות והפירוד השולטים בכיפה.... כל מי שלב יהודי מלא אמונה פועם בקרבו מבין בחוש שזוהי הצלתנו, ה א ח ד ו ת !!!! אשר על כן, בעקבות התעוררות לדבר שבוקעת מקריאה זו היוצאת מן הלב, ופונה לכל לב יהודי באשר הוא שם. אם דברנו אלו, נוגעים ללבך, לב יהודי, ויש לך בהם הרגשה, שאכן יש בדבר רצון הבורא, הנך מתבקש להתפקד ל"מפקד האחדות", ולרשום את עצמך כחלק מ"לב אחד כאיש אחד" לאתערותא דלתתא, לבקשת האתערותא דלעילא של גאולת ישראל השלימה !!! טופס ההתפקדות: http://leDavid.net לגאולת ישראל השלימה נ ת פ ק ד. הכוונה לאסוף מה שיותר מתפקדים, ולהגיש את חתימותיהם בצירוף מכתב שיחתמו עליו כמה מצדיקי הדור, לכל גדולי ישראל, עם בקשה להושיב בית דין אחד הכולל את כל גדולי הדור, לפסוק בנושאים הקשורים למאורעות זמננו פסיקה אחת שתחייב כל יהודי. הקריאה הנ"ל, כבר חוצה ימים ויבשות ברחבי הרשת האינטרנטית, ומכה הדים. היום קיבלתי אישור שגם מקימי ה"סנהדרין" מצרפים חתימותיהם ומשתתפים בקריאה הנ"ל. מה אמרתם?
 
למעלה