מינוח מושגים משוג ההון באנגלית

מצב
הנושא נעול.

rimonari

New member
מינוח מושגים משוג ההון באנגלית

מינוח מושגים משוג ההון באנגלית
מספר מושגים, אשמח אם מישהו יפרש לי... Book Value - איך המושג הזה נקרא בעברית (זה אולי מכפיל הון?) איך אומרים באנגלית הון עצמי ומכפיל הון? תודה
 

dw2322

New member
book value=הון עצמי

מינוח מושגים משוג ההון באנגלית
מספר מושגים, אשמח אם מישהו יפרש לי... Book Value - איך המושג הזה נקרא בעברית (זה אולי מכפיל הון?) איך אומרים באנגלית הון עצמי ומכפיל הון? תודה
book value=הון עצמי
 
ראה קישור

מינוח מושגים משוג ההון באנגלית
מספר מושגים, אשמח אם מישהו יפרש לי... Book Value - איך המושג הזה נקרא בעברית (זה אולי מכפיל הון?) איך אומרים באנגלית הון עצמי ומכפיל הון? תודה
ראה קישור
עלות הנכסים בניכוי פחת נצבר או סה"כ הנכסים הריאליים (ללא מוניטין וכדומה). יש להתייחס למונח בהתאם לנסיבות שבהן הוא מופיע.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה