מטפלת מביטוח לאומי

מטפלת מביטוח לאומי

האם מטפלת מטעם ביטוח לאומי צריכה ללוות את הקשיש לבית החולים במידה והוא מתאשפז? האם במקום לבקר בביתו עליה לבקר בבית החולים הוא שזה נתון לבחירתה?
 
סיעוד בבית חולים

בוקר טוב
מטפלת סיעודית מטעם הביטוח לאומי, בדרך כלל מטפלת רק בבית. (כשהקשיש בביתו, ולא כשהוא בבית אבות או מוסד סיעודי אחר).
אמנם אם בעת תהליך הסיעוד נכנס הקשיש לאישפוז מכל סיבה שהיא, המטפלת תלווה אותו למשך 14 יום.
רפואה שלימה.
 
למעלה