מטפלת בילדים בבית שלה- שכירה או

מצב
הנושא נעול.
מטפלת בילדים בבית שלה- שכירה או

מטפלת בילדים בבית שלה- שכירה או
עצמאית? המטפלת שלנו מטפלת בבננו ובילד נוסף אצלה בבית. האם היא נחשבת שכירה? האם מגיעות לה זכויות של ביטוח לאומי, ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין?
 
מיקום ביצוע העבודה

מטפלת בילדים בבית שלה- שכירה או
עצמאית? המטפלת שלנו מטפלת בבננו ובילד נוסף אצלה בבית. האם היא נחשבת שכירה? האם מגיעות לה זכויות של ביטוח לאומי, ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין?
מיקום ביצוע העבודה
לא מהווה, בהכרח, קריטריון לקביעה אם נתקיימו, או לא נתקיימו, יחסי עובד מעביד. גם העובדה שלמטפלת ילד אחד נוסף שנמסר לטיפולה, אין בה די שכן, אפשר לראות במטפלת שכירה אצל שני מעסיקים במקביל. שונה היה הדבר אם היו לה ילדים אחדים לטיפולה, כי אז, אפשר היה לראות בה כמי שמנהלת פעוטון עצמאית. כדי לקבוע אם היא שכירה או עצמאית עלינו לבחון מי קובע לה את שעות העבודה, מי קובע את חופשותיה, האם היא מבצעת את העבודה בעצמה או האם היא רשאית למסור את הטיפול בילדים למטפלת מטעמה, האם היא מעסיקה מטפלת נוספת, שכירה שלה, שמסייעת לה בעבודתה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה