מטען התפוצץ בקרבת כוח צה"ל מחוץ לרצועה: א.נ.

למעלה