מחשב סלוני

מחשב סלוני

האם יש דרך לחבר כרטיס טלוזיה למחשב ולממיר דיגיטלי, ולשלוט בערוצים דרך כרטיס הטלווזיה, או שאין ברירה ועלי לעשות שימוש בשני שלטים (אחד למחשב ואחד לממיר)?
 
למעלה