"מחשבות"

yamyamgalim

New member
"מחשבות"

מה ההגיון לפרש התנהגויות ולצקת תוכן להסדרים שלא כתובים בין צדדים שערכו ביניהם חוזה לטווח ארוך ? מדוע רואים הסדרים כאלה כיוצרים תנאים חדשים ?? למה לא להיות ייקים ורק מה שהצדדים קבעו במפורש בחוזה זה שיחייב אותם ?? למה בית משפט לא יקה ויחליט רק על סמך מה שכתוב במפורש בחוזה וזהו ? למה לתת לצדדים לשנות הוראות בחוזה כתוב לטווח ארוך שקיים ביניהם סתם על ידי פרשנות של התנהגותם והסדרים שהתרגלו ? בית משפט לא חושב שיש כאלה שהם ג'נטלמנים ומוותרים לצד השני או נאלצים לוותר על זכותם בגלל אילוץ ושכל ההסדרים וההתנהגות שלהם היא חולשתם שלא היו מסוגלים לעמוד על זכויותיהם ??
 
למעלה