מחקר קובע - אימון מוח קבוצתי יעיל בהרבה מאימון עצמאי

Braintrain

New member
מחקר קובע - אימון מוח קבוצתי יעיל בהרבה מאימון עצמאי

מחקר - אימון מוח קבוצתי יעיל בהרבה מאימון עצמאי
קבוצת חוקרים מאוניברסיטת סידני באוסטרליה, ביצעה מטה-אנליזה (ניתוח סטטיסטי משוקלל) של 52 מחקרים אשר בחנו את השפעתן של תכנות מחשב קוגניטיביות.
נמצא כי השימוש בתכנות מחשב קוגניטיביות שיפר והגביר את הזכרון, את מהירות עיבוד המידע ואת התפיסה המרחבית.
רוצים לקרוא עוד?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1205587232799851&id=142940975731154
 
למעלה