מחפש...... קליינר - בנדין.

מחפש...... קליינר - בנדין.

מחפש משפ' קליינר מהעיר בנדין פולניה. יעקב דוד קליינר עלה לארץ, אביו יצחק...... ולמעלה.
 
איני זוכר אם "חרשת" את JRI-PL

חיפוש מהיר על קליינר מבנדין, מעלה רשומה רלוונטית מעניינת אחת:
קליינר משה-מרדכי, בן יצחק ומריה-גיטלה פישל, נישא בשנת 1922 עם אפל שרה-רבקה מדוברובה, בת אהרון וגיטלה פינדר. כדאי לחפש בערים אחרות או לנסות לאתר נתונים נוספיםע ל המשפחה, כדי להוציא משם עוד חומר.
ארנון
 
מיכאל קליינר ח"כ לשעבר

הוא דור שני ליוצאי סוסנוביץ בשכנות לבנדין הוא גם חבר אירגון יוצאי זגלמביה יש הרבה משפחות שהיו מפוזרות בין סוסנוביץ לבנדין
 
למעלה