מחפש נתונים על הוצאות למשפחה ממוצעת

מחפש נתונים על הוצאות למשפחה ממוצעת

בישראל.

כמה כסף הולך על אוכל למשפחה בממוצע בחודש. אוכל - אני מתכוון לאוכל, קניות בסופרים מאפיות. לא מעבר.

אשמח להפניות
 
נתונים על הוצאות משקי בית

לשאלתך, כל הנתונים שאתה מבקש נמצאים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
https://www.cbs.gov.il/
כמו כן באתר מרכז טאוב תוכל למצוא נתונים מעניינים
 
למעלה