מחפש מידע - " המשטרה המעולה"

דובושכ

New member
מחפש מידע - " המשטרה המעולה"

יחידת משטרה בין השנים 1921 -1925 של משטרת המנדט בפלשתינה. הסמל שלהם:
 
לא ברור לי,

אם משטרת המנדט (שהיה בריטי, למיטב זכרוני), למה שמה כתוב בצרפתית (ג'נדרמרי)? לא נדבק לי משהו.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
הצלחת

היה לי דוד ששירת במישטרה הבריטית. לא נשאר [במשפחתי] את מי לשאול את השאלות שעלו
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
ובן זוג לצלחת

סליחה על האיכות הירודה של גביע היין, אולי שרשור זה יוביל להסברים כיצד נכון לצלם אובייקטים מעין אלו.
 

דובושכ

New member
בקשר לסמלי היחידה

נתקלתי באוסף מרשים של אספן תגי וסמלי יחידות בשם בוקר שווה להציץ באתר שלו: http://www.militarybadges.info/pages/asstd/other.htm
 
../images/Emo140.gif אתר יפה

מישראל יש לו את הג"א. אני מתה להשיג את הסמל הזה, זה הסמל שהתנוסס על כובע הגפירים של אבי
 

cohen chaim1

New member
מידע על המשטרה הבריטית

בתחילת שנות העשרים אפשר למצוא בספרו של דוגלס י. דוף שהיה קצין משטרה באותן שנים בספרו המרתק "אביר הגליל" (בהוצאת "אריאל" ומכון אבשלום) המספר על הקצין אדווין בריאנט, דמות אגדתית ומסתורית, שהיה מפקד כלא עכו ומפקד משטרת נפת עכו מראשית שנות העשרים עד ראשית שנות השלושים. כדאי לקרוא.
 

דובושכ

New member
חיים תודה על המידע

הספר נמצא בספריית הקיבוץ ואני אמהר לקרוא בו. אני גם מחפש ספר נוסף של אותו סופר שהיה אכן שוטר במנדאט בפלשתינה- ‬ ‫ דוף, דוגלס ולדר, ‫ ‬ ‫ חרב להשכיר : - הגדה של שכיר-צבא מודרני . תרגם מאנגלית: שמעון גינצבורג ‫ מו"ל ‬ ‫ תל-אביב : מצפה, תרצ"ז 1937 ‬
 

cohen chaim1

New member
דוגלס דוף

היה הקצין הממונה על איזור הכותל המערבי ב1929. באחד האירועים שקרו שם כאשר היהודים ניסו לקבוע עובדות שם (לא זכור לי בדיוק האירוע - אולי הצבת ספסלים) הוא פעל כנגדם מתוקף הפקודות שהיו לו. מאז הוא סומן ע"י הגופים היהודיים ונחשב כאויבם, אלא שמקריאה בספריו על התקופה שהוא שרת בא"י אשר נכתבו כמה שנים לאחר שעזב את הארץ, מסתבר שהוא אהד בעצם את העניין הציוני ותמך ביישוב היהודי.
 

ז ק ו

New member
אם אני מנחש נכון

הארוע היה תקיעת שופר. ליהודים היה מותר רק להתפלל ליד הכותל המערבי (הקיצור "הכותל" הוא כבן 40 שנה. [ומי כמוך יודע]) ולתקוע בשופר בראש השנה ובמוצאי יום כיפור היה אסור.
 

דובושכ

New member
עוד על ד. דוף

האיש כתב 100 ספרים . אלה שהזכרנו היו 2 הספרים הראשונים שלו. הבן כותב על אביו וגם חברים שהכירו אותו
 

cohen chaim1

New member
עוד על הקצין דוף

או כפי שגם נכתב-דאף. דוף שהגיע לארץ ב1922 התמנה לקרא סוף שנות העשרים למפקד תחנת המשטרה בירושלים.הוא היה קצין המשטרה שהסיר בברוטליות את המחיצה שהקימו המתפללים בכותל המערבי ביום הכיפורים בשנת תרפ"ח, מחשש שמחיצה זו משנה את הסטטוס קוו הקיים במקום בין היהודים לערבים. בעיון בעתון התאחדות האיכרים "בוסתנאי" מחודש תמוז, תרפ"ט מצאתי במאמר מערכת התייחסות לקצין דוף ולאותה פרשה אשר עוררה עליו את זעמו של הישוב היהודי בא"י. הנה קטע מהמאמר: "ביקש ישראל המזרחי לחוג את חגו בשלוה וקפץ עליו רוגזו של דאף. השוטר הבריטי הזה בתוככי ירושלים הולך ונעשה לאישיות המפורסמת ביותר בא"י. בשנים האחרונות כמעט שלא היה מקרה אשר יתאספו יהודים בציבור תחת כיפת השמים ולא ישביתם דאף ולא יכה עלימין ושמאל. ההיסטוריון לעתיד לבוא, שיבוא לכתוב על הרשלנות המדינית שלנו, בודאי ובודאי יזכיר דרך אגב את הקצין דאף. מה2 לנובמבר שנת 1917 עד יום כיפור ול"ג בעומר תרפ"ט רב הדרך. במובן הפוליטי זהו המדרון - מלורד בלפור עד הקורפורל דאף. במשך 12 השנים התפתחנו במובן התרבותי, הכלכלי, אבל מה איומה היא הירידה הפוליטית ! משל לשתי קרונות, שעלית האחד מהם לפסגת ההר קשורה עם ירידתו של השני לתהום שמלמטה. במידה שאנו מכים יותר שורש בארץ במובן הכלכלי והתרבותי, במידה שאנו מתקשרים לארץ, מתקשרים ממש, בה במידה יורדים אנו במובן הפוליטי. להלכה, כמה פרדוקסלי הדבר, אבל העובדות המרות מאמתות את הפרדוקס הזה. הקורפורל דאף - זה המזכיר את ה"אונטרפרישיבייב" של צ'כוב - הצץ ומופיע במקום שאין דורש לו. קשה להאשים את הדאפים הגדולים והקטנים באנטישמיות. לא כל הופעה שלילית בשבילנו יש לראות את מקורה בשנאת עולם לעם עולם.. דאף איננו אנטישמי כי אם אנטי נייטיבס ובעיניהם של מושלי הארץ זרים אנו בעניינים של עלייה, התאזרחות, אבל תושבים אנו במה שנוגע לשלילת זכויות. כמובן, המדובר כאן לא על דאף הריאלי המתהלך בתוככי ירושלים עיה"ק, כי אם על דאף הסמל, סמל לאדמיניסטרציה הבריטית" . כאמור, מקריאה בספריו של הקצין דוף מתברר שהוא בעצם אהד את העניין הציוני ותמך ביישוב היהודי בארץ. לאחר פרשה זו הועבר הקצין דוף מתפקידו כמפקד תחנת ירושלים ונשלח לפקד על תחנת המשטרה שהוקמה בג'למי, בסמוך לצומת העמקים של היום. בתפקידו זה הוא קשר קשרים עם חברי הקיבוצים והמושבים החדשים שהוקמו אז במערב עמק יזרעאל ובעמק זבולון.
 
למעלה