מחפשת מפלגה לזכויות ילדים

מחפשת מפלגה לזכויות ילדים

האם ידוע לך על מפלגה שהוקמה, באחת הארצות, על מנת לקדם בלעדית את תנאי החיים וזכויותיהם של ילדים? ומה אפשר ללמוד מפעילותה?
 
למעלה