מחירי העברה- סמכות פקיד השומה לקבוע אחוז רווח שונה

  • פותח הנושא סתיו751
  • פורסם בתאריך
ס

סתיו751

Guest
חברה בת בישראל נתנה שרותי שיווק לחברה האם מארה"ב, על פי דרישת פקיד השומה הוגשה לו עבודת חקר מחירי העברה , פקיד השומה טוען כי הרווח בישראל צריך להיות גבוה יותר, האם פקיד השומה יכול לטעון לרווח שונה מעבודת החקר שהוגשה לו?
 
ראשית, בהתאם לתקנות מחירי העברה פקיד השומה יכול להתנגד לקביעות שהוצגו לו בעבודת חקר מחירי העברה.
אך יש לשים לב לכך כי על פי סעיף 85א(א)(ג)(2) לפקודה, כאשר החברה הציגה עבודת חקר מחירי העברה העומדת בכל הדרישות של סעיף 85א והתקנות, על פקיד השומה חלה חובת הראיה אם קבע קביעות השונות מההסכמות בין חברת האם לחברת הבת.
 
למעלה