מחיקת רישום פלילי : עורך דין פלילי מסביר כל מה שצריך לדעת

תוכן-מקודם

Member
מנהל
police-car-street-city.jpg
קרדיט תמונה FREEPIK
קיומו של רישום פלילי עלול לגרום לפגיעה עתידית ולהוות כתם בחייו של אדם. לעיתים אין כל הצדקה להמשך קיומו של הרישום למשל כאשר עבר זמן רב ממועד סיום החקירה המשטרתית או ממועד ההרשעה בבית המשפט. החוק מכיר במצבים בהם בשל חלוף הזמן ניתן לבקש למחוק את הרישום :

משטרת ישראל מנהלת שני סוגים של מרשמים:

מרשם פלילי: רישום של תיקים פלילים אשר הגיעו להכרעה של בית המשפט והסתיימו בהרשעה או בהחלטה אחרת.

רישום משטרתי: רישום של תיקים בהם הטיפול הסתיים בתחנת המשטרה ולא הגיעו לבית המשפט. בסוג זה של מרשם נכללים תיקי חקירה שנסגרו בעילה של "חוסר בראיות" או "חוסר עניין לציבור" ולא הבשילו לכדי כתב אישום, או תיקים המוגדרים מב"ד (ממתינים לבירור דין) אשר טרם התקבלה בהם החלטה האם להעמיד לדין או לסגור את התיק.

הדרך לבקש מחיקת רישום פלילי ורישום משטרתי:

לגבי רישום משטרתי השיקולים למחיקת הרישום בתיקים שנסגרו במשטרה הינם: חלוף הזמן ממועד האירוע נשוא החקירה; כמות הרישומים הקיימים במשטרה על שם המבקש לאורך השנים; מהות וחומרת העבירות הקיימות ברישום; צרכי המשטרה בדבר שמירת הרישום.

לגבי המרשם הפלילי, בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ניתן לבקש מחיקה של הרישום בשל התיישנות וחלוף הזמן, כאשר התקופות מחושבות בהתאם לסוג העבירה חטא, עוון, או פשע, וכן בהתחשב האם המבקש היה קטין או בגיר.

במידה וטרף חלף זמן מספיק מעת ההרשעה בבית המשפט, ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה אשר בסמכותו לקצר או לבטל תקופת התיישנות או תקופת מחיקה של הרישום בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

הגשת בקשה למחיקת הרישום על ידי עורך דין פלילי

בקשה למחיקת רישום פלילי או רישום משטרתי ניתן להגיש למשטרת ישראל באופן עצמאי או ע"י עורך דין פלילי . בעת הגשת הבקשה יש לפרט ולצרף מסמכים על נסיבות אישיות כגון מצב כלכלי או משפחתי מורכב, וכן על ההשפעה והפגיעה הנגרמת למבקש בשל המשך קיומו של הרישום.

כמו כן יתכנו מקרים בהם תיק חקירה נסגר בעילה של "חוסר בראיות" או "חוסר עניין לציבור" כאשר למעשה לא הייתה כל הצדקה לכך וכי האדם שכנגדו נפתח תיק החקירה לא עבר כל עבירה. במקרים אלה יש אפשרות להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה לעילה של "חוסר אשמה". שינוי עילת הסגירה של תיק חקירה לעילה של "חוסר אשמה" תגרום למחיקת התיק מהמרשם.

קמרי משרד עורכי דין עוסקים בתחום המשפט הפלילי על רבדיו, למשרדנו נסיון רב בהגשת בקשות למחיקת רישום פלילי ולשינוי עילת סגירה, וכן בקשות חנינה לנשיא המדינה לקיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום.

* אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

קמרי – סובג משרד עורכי דין

החרושת 48, כרמיאל

טל : 077-4546091
 
למעלה