מחיקת ימי חופשה ע"י המעסיק

מצב
הנושא נעול.
מחיקת ימי חופשה ע"י המעסיק

מחיקת ימי חופשה ע"י המעסיק
מקום העבודה שלי הודיע לעובדים שאת כל ימי החופשה שצברו עד סוף 2005 הם חייבים לנצל עד סוף הרבעון הראשון של 2006, וימי העבודה שלא נוצלו יימחקו (לא ייפדו, אלא יימחקו). האם מותר למעסיק למחוק ימי חופשה שצבר עובד מבלי לשלם לו את תמורתם?
 

שיר ורד

New member
תלוי

מחיקת ימי חופשה ע"י המעסיק
מקום העבודה שלי הודיע לעובדים שאת כל ימי החופשה שצברו עד סוף 2005 הם חייבים לנצל עד סוף הרבעון הראשון של 2006, וימי העבודה שלא נוצלו יימחקו (לא ייפדו, אלא יימחקו). האם מותר למעסיק למחוק ימי חופשה שצבר עובד מבלי לשלם לו את תמורתם?
תלוי
אם מדובר על ימי חופשה המגיעים לעובד על פי חוק, המעביד איננו רשאי למחוק אותם, (יתכן שלגבי ימי חופש שנצברו לפני יותר מ 4 שנים תחול התישנות לגבי תביעת תשלום בגינם). לגבי ימי חופש נוספים שהעובד מקבל מכח הסכם אישי או קיבוצי, המעביד רשאי לעשות זאת, לאחר התראה סבירה.
 
איך מבחינים?

תלוי
אם מדובר על ימי חופשה המגיעים לעובד על פי חוק, המעביד איננו רשאי למחוק אותם, (יתכן שלגבי ימי חופש שנצברו לפני יותר מ 4 שנים תחול התישנות לגבי תביעת תשלום בגינם). לגבי ימי חופש נוספים שהעובד מקבל מכח הסכם אישי או קיבוצי, המעביד רשאי לעשות זאת, לאחר התראה סבירה.
איך מבחינים?
אם על פי חוק מגיעים לעובד 12 ימי חופשה בשנה והמעסיק נותן לו 20- נניח שבסוף השנה נותרו לעובד 5 ימי חופשה לא מנוצלים, איך קובעים אם אלה הימים המגיעים על פי חוק או מכוח ההסכם האישי?
 
אתה צריך להכפיל את הימים במספר

איך מבחינים?
אם על פי חוק מגיעים לעובד 12 ימי חופשה בשנה והמעסיק נותן לו 20- נניח שבסוף השנה נותרו לעובד 5 ימי חופשה לא מנוצלים, איך קובעים אם אלה הימים המגיעים על פי חוק או מכוח ההסכם האישי?
אתה צריך להכפיל את הימים במספר
השעות שעבדת בממוצע, להעלות בחזקת 5 ולהפעיל על זה לוגריתם טבעי. וכך מתקבלים הפיצויים שתקבל מביטוח לאומי. טוב?
 
תשובה

איך מבחינים?
אם על פי חוק מגיעים לעובד 12 ימי חופשה בשנה והמעסיק נותן לו 20- נניח שבסוף השנה נותרו לעובד 5 ימי חופשה לא מנוצלים, איך קובעים אם אלה הימים המגיעים על פי חוק או מכוח ההסכם האישי?
תשובה
אם אתה זכאי לימי חופשה חוזיים בכמות העולה על אלה שבחוק, ראשית אתה לוקח בחשבון את אלה שבחוק, ולאחר מכן את אלה החוזיים. לדוגמא: אם אתה זכאי מכוח חוזה עבודה אישי ל- 20 ימי עבודה כחופשה שנתית, ואתה עובד 6 ימי עבודה בשבוע, הרי שעבור השנה הראשונה לעבודתך אתה זכאי לפי חוק ל- 12 ימי עבודה כחופשה.ימי החופשה הנ"ל כפופים להוראות חוק חופשה שנתית לגבי ניצול ופדיון. ה- 8 הנותרים הם ימי חופשה חוזיים, שכפופים להוראות החוזה בלבד. אם אין בחוזה הוראה בדבר פדיון ימי חופשה בלתי מנוצלים, הרי שהמעביד זכאי להודיע על מחיקתם כאשר אין ניצול בפועל שלהם תוך תקופה מסוימת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה