מחילות המסתור בחר' רומה ובגבעת המור

מחילות המסתור בחר' רומה ובגבעת המור

מי מכיר, היה? ניתן למוצאם ללא ידע מוקדם? ניתן להיכנס ללא מפת מחילות?
 
למעלה