מחזיק מפתחות ממתכת של המקשר !!!

מצב
הנושא נעול.
מחזיק מפתחות ממתכת של המקשר !!!

מחזיק מפתחות ממתכת של המקשר !!!
דרוש בדחיפות לארכיון אביתר ! האם יש למישהו ???
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה