מזמן לא העלתי לכאן

מזמן לא העלתי לכאן

משהו שכתבתי... משהו להכאיב פזרתי סכינים על השיש במטבח אני אוהב את הסכנה באויר כי פשוט עדיף שהכל יהיה חד חד וחלק הכל זז יותר מהר לגמור את מה שנמשך שנים בדקה בהניף סכין מיומנת לסדר מחדש להפריד לחלקים חלקים כי כשהכל מחולק לקבוצות הרבה יותר קל לראות פזרתי כדורים על השיש במקלחת אני אוהב את הסכנה באויר כי פשוט עדיף לקחת תרופה ויש כבר כדור (כמעט) לכל דבר לבלוע את הכדורים לפי סדר מהגדול לקטן או לפי צבעים לבלוע מה שצריך ומה שלא (וזה הרי ידוע) שכשהכל מחולק לקבוצות הרבה יותר כל לראות...
 
שיר יפה

למרות שחלקים ממנו לא קלטתי, וזה יכול להתפרש במספר אופנים שונים, הבנתי את הלך הרוח... אני מקווה שאתה לא הולך ליישם את השיר בכל אופן, אבל מבין את הכאב
 
למעלה