מזמור | 'כל האומות באות אל אורך'

slinahuang19

New member
מזמור | 'כל האומות באות אל אורך'

https://www.youtube.com/watch?v=RNHjMImW_Hw
מזמור | 'כל האומות באות אל אורך' אתה פותח את חיבוקך הר-חב, ללטף האנושות בתוך אנ-ח-תה, אתה מניע זרו-עותיך, של אכפ-תיות וחו-זק, ועיניך הבהירות זורחות! ואהבתך ורחמיך איתנו תמיד, ופניך האדירות מופיעות, בעולם זה המושחת מזה זמן רב, כעת קרני האור שלך כאן. ועולמנו גוסס, מובס ומרו-שע, והיא קוראת למושיע שיבוא שנית. אתה מביא תק-ווה לאנו-שות, וקץ לאלפיים שנות, המ-תנה.
 
למעלה