מזה בדיקת קריוטיפ?

1רוצהילד

New member
אכן זו בדיקת כרומוזומים לשני בני

הזוג - ע"מ לראות אם יש בעיה כרומוזומלית שגורמת לאי השתרשות של העוברים או להפלות .
 
למעלה