מורשת

מורשת

כל מה שקורה כאן היום....יועבר לדורות הבאים דרך משקפי החרדים/סרוגים/ואולי קצת של הימין לכל השאר אין מורשת...זה לא מעניין אותם מישהו שמר והעביר מורשת של מתיווני תקופת בית חשמונאי? עובדי הבעל והעשרות? כך גם עם ילדי שנקין...
 
למעלה