מוסר השכל

האדם הכי קרוב אליך הינו בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר

להפוך ביום מן הימים לאויב הכי גדול שלך .

דע לך לעת הוא אמר – זה כמו מחשב האוגר נתונים אישיים שלך

עד שברגע אחד נתון של קירבה יתרה

מתבצעת התנגשות בין האינטרסים , דעות מנוגדות – האגו .

כאן למשל זה יכול לבוא לידי ביטוי על ידי השתלטות – עוינת

של חברת תוכן שיווקית / מסחרית ” גם בתחום האופטי –

מחשבים , אינטרנט , דיגיטל וטלפון , או איזה טכנאי מחופש / האקר . ..

קירבה מלשון הקרבה & יוצרת קורבן מלשון קרב .

The Person Closest To You is the One with the Highest Potential

One day become your biggest enemy.

Know for a while he said – it’s like a computer storing your personal data until in a given moment of closeness

There is a conflict of interest, conflicting opinions – the ego.

Here for example it can be expressed by taking over – hostile

Of a marketing / commercial content company ” also in the optical field –

Computers, Internet, digital and telephone, or some disguised technician / hacker. ..

Proximity from the language of sacrifice, & creates a victim from the language of battle ‘

in the Hebrew language . ''מקור רוחני''​

 
למעלה