מוזה יקרה

מוזה יקרה

ממכול הלב את מתיחסת. וומעשירה אותניו בתובנה ועידוד ז זה הזמן לחבוק אוהב. ההיי איתנה ומאושרת לתמיד
 
למעלה