מודה מודיע בהכנעה- ה-ס' ל' א' הגדול "מכולנו". זו דעתי נקודה!

מודה מודיע בהכנעה- ה-ס' ל' א' הגדול "מכולנו". זו דעתי נקודה!

אהלן חברים .
מי החושב שהשתגעתיייי זכותו ! ( מי בכלל נורמלי בחיים הללו ? )
הסוחר לטווח ארוך ספג טונות של קיטונות והוא בשלו ממשיך הלאה !
לו היתה נחלתו מפלות כפי שרבים "ציינו" , מן הסתם היה נעלם ...!
לא נעלם !
לא זו בלבד הגביר והעלה מהלך ולא חדל מלהודיע לכולנו מהלכיו ...!
חייב להוריד הכובע בפניו ..לדעתי האיש עושה חייל ולא סתם כותב !

למען הסר ספק :
הסוחר כועס עלי, אינו זקוק לי בכלל ! כתבתי כי חשבתי שהאיש ראוי.

כל טוב סוחר ...
המשך בהצלחתך . לא רבים אם בכלל משתווים ליכולותיך ליפול תמיד
על הרגליים בתנופת רעננות מחודשת !


לזיכרוני כתבתי כבר פעם "שהאגו" ממני והלאה !
 
עוד הזוי

אברשקלה2


הגזמת

לא רבים אם בכלל משתווים ליכולותיך ליפול תמיד
על הרגליים בתנופת רעננות מחודשת
 
שניידר אל תהיה גיבור על חלשים ! תתמודד עם הסוחר נראה אותך !

אותך אני קורא לעיתים נדירות עד כדי שאייני זוכר אותך ! ( סולח לי נכון ...? )
הסוחר לעומתך לא חדל מלכתוב ..לא חדל מלציין מהלכיו הצלחותיו וגם נפילות .

איך אפשר בכלל להכניס לראשך שיש דברים שלא משתייכים לכבוד ומריבות ?
כתבתי בתמימות לאחר שפתחתי דף הפורום והדף מלא כתיבות של הסוחר .

יש מי שישווה לסוחר בפורום """"" חוץ ממך כמובןןןןן """"" ?

אני ברשותך הולך עכשיו "לשלעף שטונדע " !
אם אתעורר ....( יש אשר בגילי ולא מתעוררים !! )

הענה (אחרי הקפה) אם אמצא שאלותיך >>>
 
למעלה