מה שווה המכתב שלא נשלח?

מצב
הנושא נעול.
מה שווה המכתב שלא נשלח?

מה שווה המכתב שלא נשלח?
לאדם מסוים הועברו זכויות בדירה מכוח צו קיום צוואה שנרשם בטאבו. אותו אדם כתב מכתב שבו הוא מספר על כך שאת הדירה הנ"ל הוא למעשה קנה ביחד עם אשתו ומציין במכתב את המחיר, את מועדי התשלום, גוש וחלקה, את שמו ושם המוכר ומציין לגבי המיסים שהמוכר לא רצה לשלם מס שבח והעדיף המוכר להבטיח להעביר לו את הדירה בצוואה (המוכר אכן קיים את הבטחתו). על המכתב הזה האדם חתם ובסוף לא שלח אותו לאף אחד. יש לציין שהמוריש הוא המוכר. האם למכתב הזה יש משקל ראייתי לכך שכותב המכתב עם אשתו יחדיו קנו את הדירה ולמעשה הירושה היא אקט טכני פורמאלי לצורכי תיכנון מס ?
 
לא בבית ספרנו - נסה פורום אחר

מה שווה המכתב שלא נשלח?
לאדם מסוים הועברו זכויות בדירה מכוח צו קיום צוואה שנרשם בטאבו. אותו אדם כתב מכתב שבו הוא מספר על כך שאת הדירה הנ"ל הוא למעשה קנה ביחד עם אשתו ומציין במכתב את המחיר, את מועדי התשלום, גוש וחלקה, את שמו ושם המוכר ומציין לגבי המיסים שהמוכר לא רצה לשלם מס שבח והעדיף המוכר להבטיח להעביר לו את הדירה בצוואה (המוכר אכן קיים את הבטחתו). על המכתב הזה האדם חתם ובסוף לא שלח אותו לאף אחד. יש לציין שהמוריש הוא המוכר. האם למכתב הזה יש משקל ראייתי לכך שכותב המכתב עם אשתו יחדיו קנו את הדירה ולמעשה הירושה היא אקט טכני פורמאלי לצורכי תיכנון מס ?
לא בבית ספרנו - נסה פורום אחר
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה