מה קרה לאמסלם-כרית-הנודים ? מזה כמה ימים שקט ממנו! העולם הסתדר פיקס ? אולי קרה לו משהו ?!

למעלה