מה קרה באינגליה אבו נמרה תחשבו אים

מה קרה באינגליה אבו נמרה תחשבו אים

הראש של הקומפיותר לו אים התחת למרוט שיש פו הומואים שחושבים ראק אים התחת שלהם וגם זה לו ניחנס להם קול ההומואים צריחים לסים באי בודד שם ירקבו ולו יתרבו ובעזרת השם יתברח שמו תשובתו מלאה נומר אמן הם לו יזאמו את הציבור וולק אני זיאיתי שזה רק אומואים פו אוסים ביות
 
למעלה