מה קורה עם השבכ הגיבור זולל התקציבים

פינטו אם חס וחלילה יחטפו אותך ערבים

תתקשר ותשקר שאתה ילד מתנחל עם טוש זוהר בכיס
ככה יגיעו אליך תוך מחצית השניה

ככה על הדרך תצא איתם תיקו
 
מסוכן להודיע להם

מחשש שהם יקימו עוד אירגון ימני פיקטיבי כדי ליצור פרובוקציה נגד הימין
כמו שהם הקימו את ארגון אייל הימני הפיקטיבי
ברשות אבישי רביב המכונה שמפניה
 
למעלה