מה קורה עם ההזמנה מחו"ל

דפניד אמרה שזה במכס ושהשבוע

היא תלך לקחת אותן...אני מניחה שתוך שבועיים הן יהיו אצלנו!
 
האם מותר לשאול מהיכן אתן מזמינות

את המפיות מחו"ל? האם יש אתר שדרכו אפשר להזמין?
 
למעלה