מה צריך לשלם אדם ששוהה ועובד בחו"ל 10 שנים

erik0956

New member
מה צריך לשלם אדם ששוהה ועובד בחו"ל 10 שנים

היום הוא נשוי שנתיים אישתו עקרת בית
האים הם צריכים לשלם ביטוח לאומי בארץ?
 
עיין הקישור המצורף יתכן ותמצא תשובה שתענה לך

על כל האפשרויות קרא את כל הסעיפים וכן כתובת להבהרות ושאלות בקישור :

תושב ישראל השוהה בחו"ל

אדם שמוגדר כתושב ישראל על פי החוק, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקצבאות הביטוח הלאומי, לפי הכללים שנקבעו בחוק.

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותך לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים, לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח.

תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי, הרי שחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי.

תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.

אם אתה שוהה בחו"ל עם משפחתך תקופה ממושכת, או שהיגרת למדינה אחרת והפסקת בפועל להיות תושב ישראל, עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחך.

בהצלחה.
 
למעלה