מה פירוש כבל אינטרקונקט?

R750-Girl

New member
מה פירוש כבל אינטרקונקט?

כלומר לא פירוש מילולי - קצת יותר לעומק אם אפשר..
 
היי! ערב טוב, זהו הכבל שמחבר בין דר

גות שונות במערכת, ומטפל באות נמוך, עוצמה מקסימלית לא תעבור אף פעם שני וולט. הזרם בכבל כזה הוא אפסי מקסימום 2V מחולק ל- 50K. או 40 מיליונית של אמפר. כבל זה יהיה מסוכך למניעת קליטת הפרעות ורעשים חשמליים מהסביבה, וסביבתנו עתירת המוצרים, רועשת חשמלית. בין CD לרסיבר, או לקדם מגבר, בין קדם מגבר למגבר. להבדיל מכבל לרמקול שמעביר מתחים וזרמים יותר גבוהים, אפילו עשרות אמפרים במערכות חזקות. כבל זה מכיל שני גידים עבים ואינו מסוכך. השם אינטרקונקט הוא המצאת ירחוני Hi End ולדעתי כמו כמה המצאות אחרות שלהם אינו מוצלח. גם כבל לרמקול הוא אינטרקונקט, אלא אם יש למישהו מידע שאני לא יודע.
 
למעלה