מה ? פותנה אורזת???

פוטנה מתה מבושה על כך שאתמול העמידה להדחה את

אלין - כך אני מפרשת את התנהגותה בעניין רצונה לפרוש... פוטנה יודעת שטעתה !!! והבושה העצמית גורמת לה לאכזבה מעצמה ברמות כאלה גבוהות שלא מסוגלת לספוג את הבושות ...
 
למעלה