מה עם תחנת

מצב
הנושא נעול.

Sפיידי

New member
מה עם תחנת

מה עם תחנת
ראשונים? מת מסיימים את העבודה? - עוד שאלה, נעתי לת"א לפני כמה ימים, ראיתי שעושים עבודות בוולפסון האם הם גם מכינים את תשתית הרכבת? או שהם "שחכו" מזה והחליטו שנחליט לבנות את המסילה נעשה שם עוד פעם בלאגן!! ??
 
תחנת ראשונים תהיה מוכנה

מה עם תחנת
ראשונים? מת מסיימים את העבודה? - עוד שאלה, נעתי לת"א לפני כמה ימים, ראיתי שעושים עבודות בוולפסון האם הם גם מכינים את תשתית הרכבת? או שהם "שחכו" מזה והחליטו שנחליט לבנות את המסילה נעשה שם עוד פעם בלאגן!! ??
תחנת ראשונים תהיה מוכנה
ב2003. בצומת וולפסון מתבצעות עבודות להקמת מחלף,במסגרת פרוייקט נתיבי איילון.בעתיד תעבור שם, במקביל לכביש, הרכבת למערב ראשל"צ,אבל לקו זה עדיין לא פורסם המכרז.תושבים באזור יודעים לספר שהעבודות כוללות גם תשתית לרכבת,אבל פרסום רשמי בנושא לא ראיתי.
 

Sפיידי

New member
מחלף...

תחנת ראשונים תהיה מוכנה
ב2003. בצומת וולפסון מתבצעות עבודות להקמת מחלף,במסגרת פרוייקט נתיבי איילון.בעתיד תעבור שם, במקביל לכביש, הרכבת למערב ראשל"צ,אבל לקו זה עדיין לא פורסם המכרז.תושבים באזור יודעים לספר שהעבודות כוללות גם תשתית לרכבת,אבל פרסום רשמי בנושא לא ראיתי.
מחלף...
טוב! אני רק מקווה שחשבו על זה ושהמטומטמים לא יגידו, אוך אי אפשר לעשות את הרכבת כי יש שם גשר נמוך מדי או שאי אפשר, אין מקום וזה עולה הרבה כסף... תודה!!!!!!!!
 
לפחות לא תהיה שם פאשלה נוסח

מחלף...
טוב! אני רק מקווה שחשבו על זה ושהמטומטמים לא יגידו, אוך אי אפשר לעשות את הרכבת כי יש שם גשר נמוך מדי או שאי אפשר, אין מקום וזה עולה הרבה כסף... תודה!!!!!!!!
לפחות לא תהיה שם פאשלה נוסח
ביה"ס הולץ,שם סללו כביש בתוואי המיועד לרכבת.העובדה שזה הוזכר בדו"ח המבקר לא מטרידה במיוחד את הנהלת רכבת ישראל....
 

seffic

New member
מאיפה אתה יודע שזה לא מטריד את..

לפחות לא תהיה שם פאשלה נוסח
ביה"ס הולץ,שם סללו כביש בתוואי המיועד לרכבת.העובדה שזה הוזכר בדו"ח המבקר לא מטרידה במיוחד את הנהלת רכבת ישראל....
מאיפה אתה יודע שזה לא מטריד את..
הנהלת הרכבת? במדינה שיש בה מתן עדיפות ברור לפיתוח כבישים,דבר שמתבטא בתקציבים, קשה לעמוד בקצב המטורף שבהם הם נסללים. אם היו מחכים לכסף שיבוא מהרכבת, איילון דרום וכל המחלפים שלו עדיין היו בהקמה.
 
הביזיון של הקו לראשל"צ וביה"ס

מאיפה אתה יודע שזה לא מטריד את..
הנהלת הרכבת? במדינה שיש בה מתן עדיפות ברור לפיתוח כבישים,דבר שמתבטא בתקציבים, קשה לעמוד בקצב המטורף שבהם הם נסללים. אם היו מחכים לכסף שיבוא מהרכבת, איילון דרום וכל המחלפים שלו עדיין היו בהקמה.
הביזיון של הקו לראשל"צ וביה"ס
הולץ זכה להתייחסות בדו"ח מבקר המדינה.הרכבת חייבת להגן בחרוף נפש על כל תוואי המיועד למסילות,ולא לוותר עליו.זה תפקידה.שיסללו כבישים,אבל למה על התוואי של הרכבת
צריך לקדם את פרוייקט נתיבי איילון,אבל לא בצורה שתפגע ברכבת.הנהלת הרכבת הייתה חייבת להתעקש שלא יפגעו בתוואי הרכבת,הרי תפקידם הוא לשמור על האינטרס של פיתוח הרכבות,אבל במקום לשמור על התוואי,הם מעלו בתפקידם ונהגו בהפקרות.הם אמורים לדאוג לטובתו של הציבור שמייחל לסלילתו של קו הרכבת הזה,אבל הם פשוט הפקירו אותנו. מצ"ב קישור לדו"ח מבקר המדינה.כדאי לשים לב לפיסקה 2 ולחלק המודגש בירוק. מתוך הדו"ח:"גם אם הקמת המסילה מתעכבת,עליה לשמור על זכויות הדרך אשר הוקנו לה...בקו ת"א-ראשל"צ לא שמרה הרכבת על מקרקעין שהוקצו לה...והם שימשו לסלילת כביש...הרכבת לא התנגדה לסיכום האמור...על אף שלא הוקנו לה זכויות דרך חלופיות...בפועל ביה"ס לא פונה,זכויות הדרך לא הושבו לה...והיא מתקשה למצוא תוואים אחרים..." מישהו ברכבת ישראל נתן את הדין על המחדל הזה???הבעיה שמקובל להתייחס לדו"ח המבקר כהמלצה ותו לא.
 
רכבת הפכה לרקבת

הביזיון של הקו לראשל"צ וביה"ס
הולץ זכה להתייחסות בדו"ח מבקר המדינה.הרכבת חייבת להגן בחרוף נפש על כל תוואי המיועד למסילות,ולא לוותר עליו.זה תפקידה.שיסללו כבישים,אבל למה על התוואי של הרכבת
צריך לקדם את פרוייקט נתיבי איילון,אבל לא בצורה שתפגע ברכבת.הנהלת הרכבת הייתה חייבת להתעקש שלא יפגעו בתוואי הרכבת,הרי תפקידם הוא לשמור על האינטרס של פיתוח הרכבות,אבל במקום לשמור על התוואי,הם מעלו בתפקידם ונהגו בהפקרות.הם אמורים לדאוג לטובתו של הציבור שמייחל לסלילתו של קו הרכבת הזה,אבל הם פשוט הפקירו אותנו. מצ"ב קישור לדו"ח מבקר המדינה.כדאי לשים לב לפיסקה 2 ולחלק המודגש בירוק. מתוך הדו"ח:"גם אם הקמת המסילה מתעכבת,עליה לשמור על זכויות הדרך אשר הוקנו לה...בקו ת"א-ראשל"צ לא שמרה הרכבת על מקרקעין שהוקצו לה...והם שימשו לסלילת כביש...הרכבת לא התנגדה לסיכום האמור...על אף שלא הוקנו לה זכויות דרך חלופיות...בפועל ביה"ס לא פונה,זכויות הדרך לא הושבו לה...והיא מתקשה למצוא תוואים אחרים..." מישהו ברכבת ישראל נתן את הדין על המחדל הזה???הבעיה שמקובל להתייחס לדו"ח המבקר כהמלצה ותו לא.
רכבת הפכה לרקבת
 

איליה.

New member
המסילה שצריכה לעבור שם

מחלף...
טוב! אני רק מקווה שחשבו על זה ושהמטומטמים לא יגידו, אוך אי אפשר לעשות את הרכבת כי יש שם גשר נמוך מדי או שאי אפשר, אין מקום וזה עולה הרבה כסף... תודה!!!!!!!!
המסילה שצריכה לעבור שם
היא ההמשך של המסילה שאותה אי אפשר לסלול בגלל המחדל במחלף חיל השריון/בי"ס הולץ. אז נכון לרגע זה, אין אפשרות שבמחלף וולפסון תעבור מסילה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה