מה עם האובך הזה, הוא לא מראה סימנים להיעלם,

למעלה