מה סטאטוס הביצוע של הקטע המזרחי?

מצב
הנושא נעול.
מה סטאטוס הביצוע של הקטע המזרחי?

מה סטאטוס הביצוע של הקטע המזרחי?
היכן אפשר לראות מפת חלקות שהופקעו או יופקעו עבור הפרויקט?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה